Uddannelsestyper

Voksen- og efteruddannelser

Kurser og uddannelse, der kan give dig nye kompetencer, mens du er i arbejde.

Almen voksen- og efteruddannelse

Genopfrisk og udbyg færdigheder på folkeskole- eller hf-niveau.

For dig, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive eller regne. Undervisningen tager udgangspunkt i din hverdag, og du starter på det niveau, som passer til dig.


For dig, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse eller hf, men mangler at bestå et eller flere fag fra folkeskolens afgangseksamen.


For dig, der har svært ved at stave, skrive og læse. Du kan se it-værktøjer, som kan gøre hverdagen på job, uddannelse og i privatlivet lettere.


Hf-enkeltfag er et fleksibelt tilbud på gymnasialt niveau. Hf-enkeltfag kan i flere situationer være vejen til mere uddannelse på videregående niveau.


Er du udlænding og lige kommet til Danmark, kan du deltage i danskuddannelse for voksne udlændinge. På uddannelsen lærer du at tale, skrive og læse dansk. 


For dig, der er kommet til Danmark som flygtning. Det er en uddannelse, hvor du både er i praktik i en virksomhed og går i skole for at lære dansk.


Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

AMU-kurser og erhvervsuddannelser tilrettelagt for voksne.

AMU er korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Det kan fx være et kursus, hvor du lærer at køre truck eller et hygiejnekursus, hvor du lærer om fødevaresikkerhed.


Det er aldrig for sent at tage en erhvervsuddannelse og blive faglært. Er du over er 25 år, kan din erhvervsuddannelse blive afkortet afhængig af din tidligere uddannelse og joberfaring. Du har desuden flere støttemuligheder som voksen.


Videregående voksen- og efteruddannelse

Modulopbygget efteruddannelse på akademi-, diplom- og masterniveau.

For dig, der vil blive dygtigere til det, du allerede er god til. Undervisningen er skræddersyet til faglærte og kan tages ved siden af jobbet. Du kan tage et modul ad gangen og gennemføre uddannelsen i dit eget tempo. Der er akademiuddannelser inden for alle brancher. 


For dig, der i forvejen er videreuddannet og ønsker at specialisere dig og styrke din faglighed. Du får nye kompetencer og bliver i stand til at løse nye arbejdsopgaver.


En masteruddannelse er videregående uddannelse på niveau med en kandidatuddannelse. Uddannelsen foregår på deltid og udbydes hovedsaglig af universiteter. 


Ordinære uddannelser

Fuldtidsuddannelser, du som voksen kan tage, mens du får SU eller elevløn.

Erhvervsuddannelser

Praktiske uddannelser rettet mod et bestemt erhverv.

Med en erhvervsuddannelse bliver du faglært og får adgang til et bestemt erhverv, når du er udlært. Du kan fx blive gartner, salgsassistent, tømrer eller sosu-hjælper. Du er skiftvis på skole og i praktik i en virksomhed. Du får løn under det meste af uddannelsen.


Er du over er 25 år kan din erhvervsuddannelse blive afkortet afhængig af din tidligere uddannelse og joberfaring. Du har desuden flere støttemuligheder som voksen.


Gymnasiale uddannelser for voksne

Uddannelser, der forbereder til en videregående uddannelse.

Hf er en 2-årig gymnasial eksamen. Hf er målrettet dig, der vil søge ind på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse. Det er videregående uddannelser som fx sygeplejerske, pædagog eller datamatiker.


Hf-enkeltfag er et fleksibelt tilbud på gymnasialt niveau. Fagene kan læses enkeltvis, samles i en fagpakke eller tages som en hel gymnasial eksamen. 


En 2-årig stx er en hurtig vej til en studentereksamen. Det kaldes også studenterkursus. Det er et intensivt uddannelsesforløb målrettet dig, som vil søge ind på en videregående uddannelse, fx universitetet.


Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Korte og mellemlange videregående uddannelser.

Som faglært eller student kan du søge ind på en erhvervsakademiuddannelse. Det er korte videregående uddannelser, som fx laborant, finansøkonom eller byggekoordinator. Uddannelserne veksler mellem teori og praksis.


En professionsbacheloruddannelse er rettet mod bestemte typer af job, fx lærer, socialrådgiver, pædagog, fysioterapeut og sygeplejerske.  En del af uddannelsen foregår som praktik på en arbejdsplads.


Har du en erhvervsakademiuddannelse, kan du fortsætte på en overbygningsuddannelse og opnå en professionsbachelorgrad. Uddannelserne bliver også kaldt for top-up uddannelser. 


Universitetsuddannelser

Lange videregående uddannelser.

Hvis du vil læse på universitetet, starter du med at søge ind på en bacheloruddannelse. Det er første trin på vej mod en akademisk uddannelse og karriere. De fleste vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse bagefter.

 


En kandidatuddannelse er en selvstændig overbygning til en bacheloruddannelse. Her har du mulighed for at specialisere dig yderligere.


Erhvervskandidatuddannelser er en ny type kandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. De giver dig mulighed for at tage en kandidatuddannelse, samtidig med at du arbejder.