Voksenlærling

Voksenlærlingeordningen er en særlig mulighed for ufaglærte og faglærte, der er fyldt 25 år, og som gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse. Det kræver, at der bliver indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Virksomheder vælger selv, om de vil bruge ordningen.

For virksomheder betyder ordningen, at de kan søge tilskud, hvis de ansætter en voksenlærling. Medarbejdere, der bliver ansat som voksenlærlinge, kan få mindstelønnen inden for faget. Begge dele kræver dog, at en række kriterier er opfyldt.

Be­tin­gel­ser
Virksomhedens muligheder for tilskud afhænger bl.a. af, om den ansatte voksenlærling er ledig eller i job. Ordningen er målrettet ledige (ufaglærte og faglærte) og ufaglærte i beskæftigelse. Beskæftigede, der allerede har en uddannelse, er ikke omfattet af ordningen.

Po­si­tiv­li­sten
For ufaglærte i job gives der tilskud til uddannelser med gode jobmuligheder. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har på deres hjemmeside en oversigt over erhvervsuddannelser med tilskud.

Vok­sen­lær­ling el­ler vok­se­ne­lev?
Voksenlærling bliver af og til forvekslet med en lignende ordning kaldet voksenelev. Her har udvalgte brancher og fag i deres overenskomst sikret voksenelever en overenskomstmæssig løn. Det er uddannelser som sosu-hjælper, pædagogisk assistent, anlægsgartner og tjener. Ordningerne kræver ofte minimum et års relevant erhvervserfaring.

Til medarbejdere

Særligt for medarbejdere.

Som voksenlærling får du løn under både praktik og skoleperioder. Lønnen svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for dit fag.

Er du ledig
Kontakt dit jobcenter for at høre om dine muligheder for at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling.

Er du i beskæftigelse
Hvis du er ufaglært og i arbejde, så tal med din arbejdsgiver om muligheden for at blive faglært. For at din arbejdsgiver kan opnå tilskud, skal din uddannelse være på positivlisten. Det er en liste over uddannelser med gode jobudsigter. Gå til positivlisten.

Voksenelevløn
Hvis du vil vide, om din overenskomst giver ret til voksenelevløn, så kontakt din fagforening.