VEU-godtgørelse

Skal du eller din medarbejder på AMU-kursus, kan du søge VEU-godtgørelse. Det dækker dit tab af løn, når du tager denne form for erhvervsrettet efteruddannelse for voksne. Du kan også søge tilskud til transport.

På den måde kan VEU-godtgørelsen gøre det lettere at komme på kursus eller sende en medarbejder på kursus, da virksomheden ikke skal dække hele udgiften selv.

Be­løb
I 2019 kan man få det samme i VEU-godtgørelse som på dagpenge. Hvis undervisningen er på fuld tid, svarer det til 860 kr. pr. dag.

Ud­dan­nel­ses­ty­per
VEU-godtgørelse er en støtte til AMU-kurser. Det kan også søges til nogle få andre uddannelser og kurser. Dem kan du se på veug.dk.

Be­tin­gel­ser
VEU-godtgørelse er til lønmodtagere i arbejde og til selvstændige erhvervsdrivende. Som hovedregel må man ikke have en uddannelse på højere niveau end en erhvervsuddannelse.

Til virksomheder

Særligt for virksomheder.

VEU-godtgørelse gør, at du kan sende dine medarbejdere på kursus og få støtte til deres løn imens. 

VEU-godtgørelsen kan også kombineres med støtte fra kompetencefonde. I mange tilfælde kan det betyde, at du får dækket alle virksomhedens udgifter, når du skal have en medarbejder på AMU-kursus.

Enkeltmandsvirksomhed
Som selvstændig erhvervsdrivende kan du godt søge VEU-godtgørelse. Det kræver, at du opfylder de generelle betingelser. Se betingelserne her.

Vær opmærksom på, at du som selvstændig i en enkeltmandsvirksomhed ikke kan være ansat hos dig selv. Derfor er det heller ikke muligt, at få VEU-godtgørelsen udbetalt til virksomheden. Det betyder, at der vil blive trukket skat og ATP-bidrag af VEU-godtgørelsen.

Ansøgning
Hvis din medarbejder får sin sædvanlige løn under kurset, er det virksomheden, der skal søge VEU-godtgørelse. Godtgørelse og befordringstilskud søges digitalt på Efteruddannelse.dk.

VEU-godtgørelsen skal søges senest fire uger efter uddannelsens afslutning.

Hotline
Har du brug for hjælp til, hvordan du søger om VEU-godtgørelse og udfylder ansøgningen, kan du ringe til hotlinen hos Efteruddannelse.dk på 70 21 21 59.

Hjælp og vejledning
Har du brug for vejledning om mulighederne for støtte, er der flere muligheder:


Til medarbejdere

Særligt for medarbejdere.

Som regel er det din arbejdsgiver, der skal søge VEU-godtgørelse, når du skal på kursus. Du skal kun søge selv, hvis du deltager i et AMU-kursus, hvor du ikke får løn fra din arbejdsplads imens.

Hjælp og vejledning
Hvis du er forsikret i en a-kasse, så kontakt dem. De kan fortælle, om du kan få VEU-godtgørelse. Er du ikke forsikret, skal du kontakte uddannelsesstedet. 


Ofte stillede spørgsmål

De mest stillede spørgsmål.

Kan jeg søge VEU-godtgørelse, når jeg er i flexjob eller jobrotation?
Ja, det kan du godt.