Statens uddannelsesstøtte (SU)

SU er for studerende, der læser på fuld tid. For at få SU skal en række betingelser være opfyldt.

SU gives kun til bestemte typer af uddannelse. Det drejer sig om erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser - det man kalder ungdomsuddannelser. Der kan også søges SU til videregående uddannelse og i nogle tilfælde til enkeltfag på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.

Del­tids­ar­bej­de
Det er muligt at modtage SU og samtidig have et deltidsarbejde. Der er dog en grænse for, hvor meget man må tjene ved siden af SU'en. Det kaldes fribeløbet, og det ændrer sig fra år til år. Den enkelte skal selv holde regnskab med sine indtægter.

Be­løb
Grundsatsen er 6.090 kr. pr. måned før skat i 2018. Beløbet afhænger dog af din uddannelse, alder og bopæl, og om du er forsørger.

Va­rig­hed
Der er loft på, hvor længe du kan få SU. Du kan søge SU til at begynde på op til 5 forskellige ungdomsuddannelser, medmindre du får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet. På de videregående uddannelser kan du søge SU til et bestemt antal måneder. Det afhænger af, hvor længe uddannelsen er planlagt til at vare.

Til virksomheder

Særligt for virksomheder.

Dine medarbejdere kan som hovedregel ikke få SU til videre- og efteruddannelse, mens de er ansat i virksomheden.


Til medarbejdere

Særligt for medarbejdere.

SU er for dig, der vælger at gå i gang med en uddannelse på fuld tid. Inden du søger SU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse.

Ansøgning
Du søger SU digitalt på www.su.dk. Kan du ikke søge digitalt, kan du søge SU på et papirskema.

Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor du søger SU. Du kan ikke få SU med tilbagevirkende kraft.

Hjælp og vejledning
Har du spørgsmål om SU, skal du kontakte uddannelsesstedet.


Ofte stillede spørgsmål

De mest stillede spørgsmål.

Hvor meget kan jeg få i SU?
Hvor meget du kan få i SU/SU-lån, afhænger af en række forhold, fx om du er forsørger. Se satserne på su.dk.

Gå til su.dk/satser

Hvad er SU-lån?
Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse. For at få lånet skal du modtage SU. Læs mere om su-lån på su.dk.

Gå til su.dk

Kan jeg få en højere SU som voksen?
Nej – der er ikke højere satser for voksne. Voksne, der har børn under 18 år, har ret til at arbejde flere timer, mens de får SU. De har et højere fribeløb.

Der findes desuden forskellige muligheder for særlig støtte. Fx kan du som forsørger søge om et fast månedligt tillæg. Se mere om særlig støtte på su.dk

Får jeg løn eller SU, når jeg starter på erhvervsuddannelse for voksne (EUV)?
På en erhvervsuddannelse får du normalt løn under hele uddannelsen - både mens du er i praktik, og mens du er på skole. For at få løn på grundforløbet skal du dog have en uddannelsesaftale. Har du ikke det, kan du søge SU.

Kan jeg få SU til enkeltfag?

Det kan være muligt at få SU til enkeltfag på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau. Det kræver, at undervisningen er på mindst 23 skemalagte timer om ugen. Hvis du har et barn under 7 år, er kravet minimum 17 skemalagte timer.

Ønsker du at deltage i enkeltfag på gymnasialt niveau, må du ikke tidligere have taget fagene på samme niveau. Du må heller ikke have afsluttet en gymnasial uddannelse.