Professionsbacheloruddannelser

En professionsbacheloruddannelse er rettet mod bestemte typer af job, fx lærer, socialrådgiver, pædagog, fysioterapeut og sygeplejerske. En del af uddannelsen foregår som praktik på en arbejdsplads.

Uddannelsen består af både teori og praktikperioder. Læser du fx til lærer, har du i løbet af din uddannelse tre praktikperioder, hvor du er ude på en skole og undervise.

Du kan vælge mellem næsten 80 forskellige uddannelser. Bland andet en lang række forskellige uddannelser til diplomingeniør.

Va­rig­hed
Typisk 3 ½ år på fuld tid. Enkelte varer 4 år.

Pris
Uddannelsen er gratis.

Øko­no­mi
Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Ad­gangs­krav
En gymnasial eksamen og enkelte erhvervsuddannelser. Nogle uddannelser har krav om, at du skal have et fag på et bestemt niveau. Fx matematik B eller engelsk C.

UddannelsesGuiden finder du en beskrivelse af alle professionsbacheloruddannelser. Her kan du også læse om adgangskravene til de enkelte uddannelser.

An­søg­ning
Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ud­dan­nel­ses­start
Uddannelserne begynder i august/september. Nogle uddannelser har også vinterstart i januar/februar. Du kan se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.