Overbygningsuddannelser

Har du en erhvervsakademiuddannelse, kan du fortsætte på en overbygningsuddannelse og opnå en professionsbachelorgrad. Uddannelserne bliver også kaldt for top-up uddannelser.

Fælles for uddannelserne er, at du skal have en relevant erhvervsakademiuddannelse for at kunne blive optaget. Du kan vælge mellem ca. 15 top-up uddannelser.

Med en top-up uddannelse kan du øge dine kompetencer inden for dit fag. Fx kan du som datamatiker eller multimediedesigner tage top-up uddannelsen webudvikling. Du afslutter med et bachelorprojekt.

Va­rig­hed
1½ år på fuld tid.

Pris
Uddannelsen er gratis.

Øko­no­mi
Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Ad­gangs­krav
Du skal have en relevant erhvervsakademiuddannelse. Der kan også være krav om, at du skal bestå en adgangsprøve. Det kan du se på uddannelsesstedets hjemmeside.

UddannelsesGuiden finder du en beskrivelse af alle overbygningsuddannelser. Her kan du også læse om adgangskravene til de enkelte uddannelser.

An­søg­ning
Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du finder på uddannelsesstedets hjemmeside. Her finder du også ansøgningsfristen.

Ud­dan­nel­ses­start
Uddannelserne begynder normalt i august/september. Nogle uddannelser har også vinterstart.