Ordblindeundervisning for voksne

Har du svært ved at stave, læse nye ord og skrive? Det kan skyldes ordblindhed. Over 300.000 danskere er ordblinde. En test kan vise, om du er ordblind. Hvis du er ordblind, har du gratis adgang til ordblindeundervisning.

Undervisningen hjælper dig til at blive bedre til at læse, stave og skrive. Du får vist it-værktøjer, som kan gøre hverdagen på job, uddannelse og i privatlivet lettere.

Undervisningen foregår som eneundervisning eller på små hold, så læreren kan tage udgangspunkt i netop dit behov.

Va­rig­hed
Et undervisningsforløb kan vare op til 60 timer.

Pris
Undervisningen er gratis.

Øko­no­mi
Er du i arbejde, kan du måske få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden. Du skal være over 20 år og opfylde en række betingelser for at få SVU til OBU.

Ad­gangs­krav
Du skal være fyldt 25 år. Dog enkelte undtagelser.

Til­mel­ding
Ordblindeundervisning foregår på skoler over hele landet. Kontakt dit lokale uddannelsessted, hvis du ønsker at få testet, om du er ordblind.

Kur­sus­start
Mange skoler optager nye kursister det meste af året. Du kan deltage både på dag- og aftenhold.