Omstillingsfonden

Ufaglærte og faglærte kan få op til 10.000 kr. om året til efteruddannelse fra Omstillingsfonden. Alle i målgruppen kan søge penge til at deltage i et eller flere moduler på en på akademi- eller diplomuddannelse.

Målgruppe
Formålet med Omstillingsfonden er at give medarbejdere bedre muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Ordningen er primært for medarbejdere, der selv skal betale for kursus- og efteruddannelse.

Undervisningen kan enten foregå i arbejdstiden (efter aftale med arbejdsgiver) eller i fritiden.

Betingelser
At søge støtte fra Omstillingsfonden kræver en bestemt uddannelsesmæssig baggrund. Ansøgere skal enten have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Tilskuddet går til dækning af deltagergebyr og kan ikke bruges til udgifter som bøger, transport og løntab.

Varighed
Ordningen trådte i kraft 1. august 2018 og gælder de næste 4 år. Støtten tildeles efter først til mølle-princippet, så jo hurtigere ansøgningen sendes, jo bedre er dine chancer for at få tilskud.

Til virksomheder

Særligt for virksomheder.

Har I medarbejdere, der ønsker at deltage i efteruddannelse på akademi- og diplomuddannelser, skal de selv søge om tilskud fra Omstillingsfonden. Virksomheden kan hverken søge eller modtage tilskud på medarbejderens vegne.

Selvstændige
Som selvstændig kan du ikke søge midler fra Omstillingsfonden.  Undersøg evt. dine mulighederne for at få skattefradrag for kursus- og uddannelsesaktiviteter.


Til medarbejdere

Særligt for medarbejdere.

Du kan søge om tilskud fra Omstillingsfonden, når du tilmelder dig et modul på en akademi- eller diplomuddannelse. 

Tilskuddet går til dækning af deltagergebyret. Tilmelding vil næsten altid forgå på uddannelsesstedets hjemmeside, så start der. Du vil blive guidet videre, hvis det er relevant.

Ansøgning
Når du tilmelder dig et modul på en akademi- eller diplomuddannelse og søger tilskud, skal du afgive en tro og love-erklæring. Det vil sige, at du skal oplyse, hvilken uddannelse du har, om du er i job, og om du tidligere har modtaget penge fra Omstillingsfonden.

Hjælp og vejledning 
Husk, at du også har andre muligheder for økonomisk støtte. Er du omfattet af en overenskomst, kan du måske få tilskud til kursusafgift, materialer, transport og tab af løn fra en kompetencefond. Er du er usikker på, hvor meget støtte du er berettiget til, så kontakt din fagforening.


Ofte stillede spørgsmål

De mest stillede spørgsmål.

Hvad hvis jeg er på deltid?
Der skelnes ikke mellem, om du har fuldtidsjob eller deltidsjob. Et studiejob er ikke godkendt som deltidsjob.

Hvem kan ikke søge penge fra Omstillingsfonden?
Du kan ikke søge tilskud fra fonden, hvis du har gennemført en videregående uddannelse, dvs. en af følgende uddannelser:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Professionsbacheloruddannelse
  • Diplomuddannelse
  • HD 2. del
  • Bacheloruddannelse
  • En anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau

Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan heller ikke modtage tilskud

Kan jeg søge tilskud, hvis jeg er ledig?
Du kan ikke søge som ledig, det kan du først, når du har fået job. Du skal være ansat ved kursusstart. Er du opsagt, kan du godt ansøge, men du skal være i job ved kursusstart.

Jeg har allerede taget et eller flere moduler fra en akademi- eller diplomuddannelse - kan jeg så få tilskud?
Selv om du har bestået et eller flere moduler, kan du godt søge om tilskud, så længe du ikke har opbrugt dit årlige maksimumbeløb på 10.000 kr.