Masteruddannelser

En masteruddannelse er videregående uddannelse på niveau med en kandidatuddannelse. Uddannelsen foregår på deltid og udbydes hovedsagligt af universiteter.

Mange tager en master for at specialisere sig inden for deres område. Fx kan du som bygningskonstruktør specialisere dig ved at tage en master i brandsikkerhed.

Nogle gennemfører en master for at få mulighed for at varetage nye arbejdsopgaver, fx ved at tage en master i it-ledelse.

Va­rig­hed
Masteruddannelser varer typisk 2-3 år på deltid. Undervisningen er tilrettelagt, så du samtidig kan passe et arbejde.

Pris
Der er deltagerbetaling. Det koster typisk mellem 100-200.000 kr. at tage en fuld masteruddannelse. Priserne varierer dog meget. Se mere på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Øko­no­misk støt­te
Som udgangspunkt er der ingen økonomisk støtte til masteruddannelser.

Ad­gangs­krav
For at blive optaget på en masteruddannelse skal du som minimum have en relevant uddannelse på bachelorniveau eller lignende. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. På de fleste masteruddannelser er der også en række specifikke adgangskrav. Det kan fx være matematik på A-niveau.

Til­mel­ding
Tilmelding foregår på uddannelsesstedets hjemmeside. Her kan du også se ansøgningsfristen.

Ud­dan­nel­ses­start
Der er typisk studiestart i august/september og i januar.