Kompetencefonde

Medarbejdere ansat efter en overenskomst har ofte mulighed for at søge tilskud til efter- og videreuddannelse fra en kompetencefond. Fondsmidlerne er opsparet ved, at virksomheder, der er medlemmer af en arbejdsgiverorganisation, indbetaler et fast årligt beløb pr. medarbejder.

Der findes omkring 75 kompetencefonde. Fondene administreres meget forskelligt, så læs mere på den enkelte fonds hjemmeside.

Ty­per af til­skud
Fondene yder forskellige former for refusion, typisk til dækning af deltagerbetaling, transport og undervisningsmaterialer. Hos nogle fonde er det muligt at søge tilskud til dækning af løn og vikartimer.

Betingelser
Det er forskelligt fra fond til fond, hvilke kurser og uddannelser der gives støtte til. Hør nærmere hos den relevante fond.

Va­rig­hed
Der er tale om tidsbegrænsede ordninger, der gælder, indtil en ny overenskomstaftale træder i kraft.

Til virksomheder

Særligt for virksomheder.

Som virksomhed, der er omfattet af en overenskomst, har I ofte mulighed for at søge fondsmidler til at understøtte efter- og videreuddannelse af virksomhedens medarbejdere. Det kan fx foregå som aftalt uddannelse, hvor en gruppe medarbejdere får afdækket deres uddannelsesbehov og efterfølgende får lavet en uddannelsesplan. 

Ansøgning
I nogle tilfælde er det medarbejderen, der søger, i andre er det virksomheden, der søger på medarbejderens vegne. Tilskuddet vil så gå til virksomheden, mens medarbejderen får sin sædvanlige løn under kurset.

Hjælp og vejldning
De enkelte kompetencefonde administreres meget forskelligt. Kontakt derfor virksomhedens arbejdsgiverforening eller den aktuelle kompetencefond, hvis I har spørgsmål vedrørende tilskudsmuligheder og ansøgningsprocedure.


Til medarbejdere

Særligt for medarbejdere.

For at kunne søge tilskud fra en kompetencefond, skal du være i arbejde og dækket af en overenskomst. Dine muligheder for tilskud kan også afhænge af, hvor længe du har været ansat.  Undersøg altid dine muligheder for tilskud, inden du starter.

Hjælp og vejledning
Kontakt din fagforening eller din tillidsrepræsentant, og hør om dine muligheder for at søge penge til efteruddannelse fra en kompetencefond.  Arbejder du i en større virksomhed, kan du også kontakte jeres HR-afdeling.

Kig i din ansættelseskontrakt, hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst du hører under. Her kan du også se, hvor længe du har været ansat. 

Overblik over kurser
Din fagforening kan hjælpe dig med at få overblik over relevante kurser.

Ansøgning
Din fagforening vil også kunne fortælle dig, hvordan du skal gribe ansøgningen an. Det er fx ikke sikkert, at du selv skal stå for ansøgningen. Måske er det din arbejdsplads, som søger på dine vegne. Tilskuddet vil så gå til din virksomhed, mens du får udbetalt din sædvanlige løn.