Kandidatuddannelser

En kandidatuddannelse er en selvstændig overbygning til en bacheloruddannelse. Her har du mulighed for at specialisere dig yderligere.

Der er mange forskellige kandidatuddannelser. Nogle ligger i forlængelse af en bacheloruddannelse, fx psykologi og medicin. Andre er selvstændige fag, der kan søges fra forskellige bacheloruddannelser, fx europastudier og webkommunikation. Det er ofte muligt at præge en kandidatuddannelse ud fra egne interesser.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale og har derefter mulighed for at søge job.

Varighed
2 år på fuld tid.

Pris
Uddannelsen er gratis.

Økonomi
Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Adgangskrav
For at blive optaget skal du have en relevant bacheloruddannelse. I enkelte tilfælde kan en anden relevant eksamen på samme niveau, fx en professionsbacheloruddannelse, give adgang.

UddannelsesGuiden finder du en beskrivelse af alle kandidatuddannelser. Her kan du også læse om adgangskravene til de enkelte uddannelser. Undersøg også adgangskravene på universiteternes hjemmesider, inden du søger om at blive optaget.

Ansøgning
Du søger om at blive optaget på en kandidatuddannelse på ansøgningsportalen DANS.

Uddannelsesstart
Nogle uddannelser har studiestart to gange om året, andre kun i september. Se mere på universiteternes hjemmesider.