Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

For dig, der er kommet til Danmark som flygtning. Det er en uddannelse, hvor du både er i praktik i en virksomhed og går i skole for at lære dansk.

IGU er en fleksibel uddannelse. Det betyder, at du sammen med en virksomhed laver en uddannelsesplan. Planen beskriver, hvornår du er på skole, og hvornår du arbejder. Undervisningen kan fx være AMU-kurser eller hf-enkeltfag. Når du er færdig med dit IGU-forløb, får du et uddannelsesbevis.

Målet er, at du får ny viden og erfaring med at arbejde på en dansk arbejdsplads. Det vil øge dine muligheder for at få et fast job.

Va­rig­hed
Uddannelsen varer 2 år. Skoleundervisning og praktik udgør tilsammen 32-37 timer om ugen. Praktikdelen skal som minimum udgøre 25 timer om ugen i gennemsnit.

Pris
Det er som udgangspunkt gratis at deltage i undervisning.

Øko­no­mi
Når du deltager i skoleundervisning, vil du få uddannelsesgodtgørelse. Det svarer til den sats, du ville have modtaget i integrationsydelse.

Når du er i praktik, vil du modtage praktikløn fra virksomheden.

Ad­gangs­krav
Uddannelsen er for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Du skal være fyldt 18 år, men være under 40 år, når du starter på uddannelsen. Du skal desuden have folkeregisteradresse i Danmark og have haft det i mindre end 5 år. Der er ingen sproglige krav.

Til­mel­ding
For at starte i en IGU-uddannelse skal du indgå en aftale med en virksomhed. Du kan se ledige IGU-job på jobnet.dk.

Hvis du gerne vil vide mere om IGU, kan du henvende dig i dit jobcenter.

Kur­sus­start
Det vil fremgå af uddannelsesplanen, hvornår du skal på skole.