Hf-enkeltfag

Hf-enkeltfag er et fleksibelt tilbud på gymnasialt niveau. Fagene kan læses enkeltvis, samles i en fagpakke eller tages som en hel gymnasial eksamen.

På nogle professionsbacheloruddannelser kan du søge om optagelse med enkelte hf-fag samlet i en fagpakke. Det er uddannelser som pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver. En hf-fagpakke består typisk af 4-5 fag.

Det er også muligt at sammensætte en fuld hf ved hjælp af enkeltfag. På den måde kan du tage en hel gymnasial eksamen i dit eget tempo, fx mens du arbejder.

Mangler du at opfylde et adgangskrav på en videregående uddannelse, fx matematik på B-niveau, kan du tage det som hf-enkeltfag. Undersøg også muligheden for at gøre det via ordningen gymnasial supplering.

Undervisningen på hf-enkeltfag kan foregå om dagen eller om aftenen. Der kan være mulighed for at deltage i online-undervisning. Alle fag afsluttes med eksamen.

Va­rig­hed
Hvert fag varer i gennemsnit ½-1 år.

Pris
Du skal betale for hvert fag, du deltager i. Prisen ligger mellem 550-1.400 kr. pr. fag. Har du en videregående uddannelse i forvejen, skal du betale den fulde deltagerbetaling. Det betyder en langt højere pris. Spørg på uddannelsesstedet.

Hvis du gennemfører en hf-fagpakke eller sammensætter en fuld hf ved hjælp af enkeltfag, kan du få deltagerbetalingen tilbagebetalt. Hør mere på uddannelsesstedet.

Øko­no­mi
Der findes forskellige støttemuligheder. De afhænger af, hvor mange undervisningstimer du har om ugen, om du er i arbejde, og om du allerede har en gymnasial uddannelse. Undersøg dine muligheder for støtte sammen med uddannelsesstedet, inden du starter.

Ad­gangs­krav
For at kunne søge optagelse på hf-enkeltfag, skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse. Det skal være mindst et år siden, at du forlod folkeskolen.

Til­mel­ding
Du tilmelder dig direkte til den skole, du ønsker at gå på. Du kan som regel tilmelde dig på skolens hjemmeside.

Kur­sus­start
Nye hold starter typisk i august og januar. Nogle steder er der mulighed for at begynde på andre tidspunkter. Spørg på skolen.