Hf-eksamen

Hf er en 2-årig gymnasial eksamen. Hf er målrettet dig, der vil søge ind på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse. Det er videregående uddannelser som fx sygeplejerske, pædagog eller datamatiker.

Uddannelsen starter med en række obligatoriske fag, som er fælles for alle. Det første år skal du desuden vælge mellem idræt eller et kunstnerisk fag, fx drama, musik eller billedkunst. Andet år arbejder du målrettet med et fagområde, som du selv vælger, fx it, teknik eller pædagogik. Det kaldes en fagpakke.

En hf-eksamen er direkte adgangsgivende til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Vil du læse videre på universitet, skal du udvide din fagpakke med to ekstra fag. Det kræver gode studiekompetencer og en ekstra arbejdsindsats.

Va­rig­hed
2 år på fuld tid. Undervisningen foregår på daghold.

Pris
Uddannelsen er gratis.

Øko­no­mi
Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Ad­gangs­krav
Hvis du som voksen ønsker at starte på hf, kan du blive optaget efter en vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er skolen, du søger optagelse på, der foretager vurderingen.

Til­mel­ding
Du skal kontakte skolen for en personlig samtale, før du sender din ansøgning. Der er ansøgningsfrist d. 15. marts.

Ud­dan­nel­ses­start
Uddannelsen starter i august.