Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU står for forberedende voksenundervisning. Med FVU kan du blive bedre til at læse, skrive eller regne på dit job og i dit almindelige hverdagsliv. Der findes forskellige FVU-fag.

På FVU-læsning bliver du bedre til at læse, stave og skrive dansk. FVU-matematik fokuserer på at regne. FVU-start er for dig, der er tosproget og har brug for mere dansk, inden du kan fortsætte på de andre FVU-fag. Du starter på det niveau, som passer til dig. Fortsætter du til det højeste trin af FVU-læsning og FVU-matematik, svarer det til folkeskolens 9. klasse.

Undervisningen foregår på mindre hold og er inddelt i trin. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og i de ønsker, kursisterne har.

Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan de planlægger undervisningen. Typisk kan du vælge dag- eller aftenundervisning. Nogle skoler tilbyder undervisning i weekenden. Der kan også være mulighed for online-undervisning.

Undervisningen kan også foregå på din arbejdsplads, hvis I er flere kollegaer, der har brug for at blive undervist.

Hvis du er i arbejde, kan du fra 1. januar også tage fagene FVU-engelsk og FVU-digital, hvis din arbejdsgiver er enig i behovet.

Va­rig­hed
FVU-fagene er inddelt i trin, der hver varer 30-60 timer.

Pris
Det er gratis at deltage.

Øko­no­mi
Er du i arbejde, kan du måske få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden. Du skal være over 20 år og opfylde en række betingelser for at få SVU til FVU.

Er du omfattet af en overenskomst, kan du måske få økonomisk tilskud fra en kompetencefond.

Ad­gangs­krav
Alle, der er fyldt 18 år, kan deltage i undervisningen.

Til­mel­ding
Du tilmelder dig på skolen. Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder og deltager i en obligatorisk test, der kan vise, om du er i målgruppen.

Kur­sus­start
FVU-fag starter som regel mange gange om året. Kontakt skolen, hvor du skal gå til undervisning.

Skoler
Det kan både være muligt at tage FVU-fag på din arbejdsplads og på forskellige skoler. Det kan være på voksenuddannelsescentre (VUC), på sprogcentre, på daghøjskoler og aftenskoler.