Erhvervsuddannelser (EUD)

Med en erhvervsuddannelse bliver du faglært og får adgang til et bestemt erhverv, når du er udlært. Du kan for eksempel blive gartner, salgsassistent, tømrer eller sosu-hjælper.

Du kan vælge mellem over 100 erhvervsuddannelser. For at gøre det lettere at overskue de mange uddannelser, er de opdelt i 4 hovedgrupper:

Når du har afsluttet en erhvervsuddannelse, kan du enten søge job eller læse videre, fx på en erhvervsakademiuddannelse.

Tager du en erhvervsuddannelse med eux, får du både et svendebrev og en studentereksamen samtidig. Det betyder, at du fx kan vælge mellem at søge arbejde som tømrer eller at læse videre.

Va­rig­hed
De fleste erhvervsuddannelser varer mellem 3-4 år, men de kan både være kortere eller længere.

Pris
Uddannelsen er gratis.

Øko­no­mi
På en erhvervsuddannelse får du løn under uddannelsen. Det gælder, både når du er i praktik, og når du er på skole. På grundforløbet, der varer et halvt år, får du typisk Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Ad­gangs­krav
For at blive optaget på grundforløbet, skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse - eller tilsvarende uddannelse. Du skal desuden have mindst 02 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik. Du kan dog være undtaget fra den regel, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

UddannelsesGuiden finder du en beskrivelse af alle erhvervsuddannelser. Her kan du læse om, hvordan du kommer i gang med uddannelsen.

An­søg­ning
Du søger om optagelse på en erhvervsuddannelse på Optagelse.dk.

Ud­dan­nel­ses­start
Der er typisk uddannelsesstart 2 gange om året. I august og i januar.