Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Det er aldrig for sent at tage en erhvervsuddannelse og blive faglært. Er du over er 25 år, kan din erhvervsuddannelse blive afkortet afhængig af din tidligere uddannelse og joberfaring.

Du kan vælge mellem over 100 erhvervsuddannelser. For at gøre det lettere at overskue de mange uddannelser, er de opdelt i 4 hovedområder:

En euv bygger videre på den uddannelse og erfaring, du allerede har. Har du relevant erfaring, kan du tage uddannelsen på kortere tid. Det hjælper skolen dig med at afklare, inden du starter. Det kaldes en realkompetencevurdering.

Hvis du fx har arbejdet som ufaglært på et plejehjem, vil det tælle som relevant erfaring, hvis du senere søger ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Det kan også være, at du tidligere har været i gang med en erhvervsuddannelse, gået på gymnasiet eller taget AMU-kurser. Det hele indgår i skolens vurdering, når de laver en plan for din uddannelse.

Va­rig­hed
En euv er en uddannelse på fuldtid. Længden kan variere meget. Skal du tage hele uddannelsen, varer den typisk 3-4 år. Har du meget relevant erfaring, kan det gøres på kortere tid.

Få et bud på, hvor lang din uddannelse bliver ved at besvare en række spørgsmål med værktøjet Mine realkompetencer.

Pris
Uddannelsen er gratis.

Øko­no­mi
Du får løn, når du tager en erhvervsuddannelse. Det gælder, både når du er i praktik, og når du er på skole.

Nogle brancher har yderligere tilskudsordninger for ansatte, der vil være faglærte. Det kan være som voksenlærling eller igennem kompetencefonde.

Tal med skolen eller evt. din fagforening om mulighederne for støtte, inden du starter.

Ad­gangs­krav
Du skal have gennemført 9. eller 10. klasse eller tilsvarende og have fået mindst 02 i dansk og matematik. Du er undtaget fra den regel, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

An­søg­ning
Du søger ind på uddannelsen på www.optagelse.dk. Har du en uddannelsesaftale, skal du henvende dig direkte til skolen.

Ud­dan­nel­ses­start
Der er typisk uddannelsesstart 2 gange om året. I august og i januar.