Erhvervsuddannelse på dagpenge

Som ledig dagpengemodtager kan du have mulighed for at blive faglært, mens du får dagpenge. Ordningen kaldes uddannelsesløft og giver dig mulighed for at tage uddannelse på dagpenge i op til to år.

Adgang
Du skal være over 30 år. Det er også et krav, at du enten er ufaglært eller faglært med en forældet erhvervsuddannelse. Den er forældet, hvis du ikke har brugt den de sidste fem år.

Hvis du allerede har et trin i en erhvervsuddannelse, kan du bygge et trin eller speciale oven på. Her er det et krav, at din eksisterende uddannelse skal være afsluttet mindst 18 måneder før.

Uddannelser
Uddannelsesløft er et tilbud til dig, der allerede har erfaring inden for et fag. For at kunne blive faglært på to år, skal du uddanne dig inden for et område, som du allerede har erfaring med. Det kan fx være, at du har arbejdet som specialarbejder på en byggeplads i nogle år og nu vil uddanne dig til murer.

Uddannelsen skal som udgangspunkt kunne afsluttes inden for din resterende dagpengeperiode. Der er dog mulighed for at gøre 1/5 af uddannelsen færdig på de almindelige vilkår. Der kan også være mulighed for at tage første trin i en erhvervsuddannelse gennem ordningen. 

Optagelse
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik. Kravet gælder dog kun, hvis du skal optages på grundforløbet. Har du to års relevant erhvervserfaring, kan du springe grundforløbet over.

Længde
Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at blive faglært. Det kommer an på dine erfaringer. Hvis du har mange års erfaring inden for et område, kan det være et spørgsmål om måneder, før du kan stå med dit svendebrev i hånden. 

Tilskud og økonomi
Normalt kan du få 80 procent af dagpengene under uddannelsen. Du kan låne op til 100 procent i din a-kasse.

Hvis du starter på en uddannelse med særligt gode jobmuligheder, får du 100 procent af dagpengene. Se listen over uddannelser med gode jobmuligheder hos STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Hvis der er langt mellem dit hjem og skolen, kan du få tilskud til kørsel eller overnatning. 

Tilmelding
Hvis du er interesseret i at blive faglært på dagpenge, skal du tale med dit jobcenter. Jobcenteret skal godkende, at du kan tage uddannelsen. Det er vigtigt, at du kommer i gang hurtigt. Ellers kan det blive svært at nå inden for dagpengeperioden.

En erhvervsuddannelse for voksne indledes med en realkompetencevurdering, en såkaldt RKV. Her vurderer skolen, om du har erfaring eller uddannelse, der kan godskrives.

Du vil blive vurderet af erhvervsskolen, der udbyder den uddannelse, som du ønsker at starte på.

Læs om realkompetencevurdering til en erhvervsuddannelse i artiklen RKV til euv


For at kunne få en uddannelse som uddannelsesløft, skal det være en erhvervsuddannelse.

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Det kan for eksempel være inden for industri, byggeri, handel, transport, service eller sundhed. Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser.

Du kan tage en erhvervsuddannelse som uddannelsesløft på flere måder. Det vil dog typisk være euv1 eller euv2, for at uddannelsen kan gennemføres under dagpengeperioden:

Euv1: For dig, der allerede har nogle års relevant erfaring inden for fagområdet. Du skal ikke i praktik, men kun deltage i undervisning på en erhvervsskole. 

Euv2: For dig, der ikke har relevant erhvervserfaring, men måske har uddannelse eller kurser, som du kan få godskrevet. Du skal både deltage i ophold på skole og i praktik. Praktikforløbet skal kunne gennemføres med skolepraktik, for at du kan få dagpenge. 

Euv3: For dig, der ikke har relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Du skal tage en hel erhvervsuddannelse, der ligner den, som de unge tager. Praktikforløbet skal kunne gennemføres med skolepraktik, for at du kan få dagpenge. Du kan have mulighed for at tage første trin på dagpenge og resten af uddannelsen på su eller elevløn.