Erhvervskandidatuddannelser

Erhvervskandidatuddannelser er en ny type kandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. De giver dig mulighed for at tage en kandidatuddannelse, samtidig med at du arbejder. Du skal som minimum have 25 timers relevant arbejde om ugen. Du kan på den måde kombinere studie- og arbejdsliv.

Uddannelsens indhold er det samme som på den tilsvarende 2-årige kandidatuddannelse på fuld tid.

Universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner udbyder et begrænset antal erhvervskandidatuddannelser, fx jura, datalogi, erhvervsøkonomi og arkitekt.

Va­rig­hed
En erhvervskandidat er tilrettelagt på deltid og varer 4 år.

Pris
Uddannelsen er gratis.

Øko­no­mi
Det er ikke muligt at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Ad­gangs­krav
De faglige adgangskrav til en erhvervskandidatuddannelse er de samme som til kandidatuddannelsen på fuld tid. Det betyder blandt andet, at du skal have en relevant bacheloruddannelse. Du skal desuden have et relevant arbejde på mindst 25 timer om ugen.

UddannelsesGuiden finder du en beskrivelse af alle kandidatuddannelser. Her kan du læse om adgangskravene til de enkelte uddannelser. Undersøg altid adgangskravene, inden du søger om at blive optaget på en uddannelse.

An­søg­ning
Ansøgningsfristen er normalt 1. marts for erhvervskandidatuddannelser med studiestart i efteråret. Undersøg i god tid ansøgningsfrist og betingelser for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du ønsker at søge om optagelse.

Ud­dan­nel­ses­start
Uddannelsen begynder i august/september.