Erhvervsakademiuddannelser

Som faglært eller student kan du søge ind på en erhvervsakademiuddannelse. Det er korte videregående uddannelser som fx laborant, finansøkonom eller byggekoordinator. Uddannelserne veksler mellem teori og praksis. Du kan vælge mellem mere end 25 uddannelser.

Har du en studentereksamen, vil en erhvervsakademiuddannelse være en kort vej til arbejdsmarkedet. Har du en erhvervsuddannelse, kan en erhvervsakademiuddannelse give dig mulighed for at skifte spor. Du kan også specialisere dig inden for din nuværende branche. Det kan fx være, hvis du som elektriker vil læse til installatør.

Va­rig­hed
2 – 2½ år på fuld tid. De fleste af uddannelserne varer 2 år.

Pris
Uddannelsen er gratis.

Øko­no­mi
Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Ad­gangs­krav
En erhvervsuddannelse på mindst tre år eller en gymnasial eksamen. Ofte er der også specifikke adgangskrav. Det kan være, at du skal have et fag på et bestemt niveau, fx matematik C.

UddannelsesGuiden kan du læse om alle erhvervsakademiuddannelser. Her kan du også finde en præcis beskrivelse af adgangskravene til hver enkelt uddannelse.

Til­mel­ding
Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ud­dan­nel­ses­start
Uddannelserne begynder i august/september. Nogle uddannelser har også vinterstart i januar/februar. Du kan se mere på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.