Diplomuddannelser

For dig, der i forvejen er videreuddannet og ønsker at specialisere dig og styrke din faglighed. Du får nye kompetencer og bliver i stand til at løse nye arbejdsopgaver.

En diplomuddannelse er på samme niveau som fx lærer, sygeplejerske eller bygningskonstruktør, dvs. professionsbachelorniveau. Du kan enten tage en diplomuddannelse for at specialisere dig yderligere eller for at hæve dit uddannelsesniveau.

Du kan tage en hel uddannelse, men mange vælger at tage et enkelt modul ad gangen. På den måde kan du dygtiggøre dig inden for områder, som du skal bruge i dit job, eller hvis du ønsker at gå i nye retninger.

Diplomuddannelserne er for alle, der allerede har en videregående uddannelse. Det kan være, at du har en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en akademiuddannelse. Akademiuddannelsen kan du også tage ved siden af dit arbejde.

Nogle af uddannelserne henvender sig til en bestemt branche. Det kan fx være diplomuddannelser for pædagoger eller sygeplejersker. Andre henvender sig bredt til flere grupper, fx diplomuddannelsen i ledelse.

Va­rig­hed
En diplomuddannelse består af en række moduler og et afgangsprojekt. Et modul varer normalt 2-5 måneder med undervisning hver anden uge, men kan også være tilrettelagt på fuld tid. Du kan også have mulighed for at deltage i online-undervisning.

En hel diplomuddannelse tager typisk 2-3 år på deltid, men skal være afsluttet inden for 6 år.

Pris
Der er deltagerbetaling. Det koster typisk mellem 7-10.000 kr. for et modul, men priserne kan variere en del. Find prisen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Øko­no­mi
Du kan søge om tilskud på op til 10.000 kr. om året til diplommoduler. Det gælder kun i perioden 2018-2021. Ordningen gælder for ufaglærte og faglærte, der er i job. Læs mere om Omstillingsfonden.

Arbejder du under en overenskomst, kan du muligvis få tilskud fra en kompetencefond. Undersøg sammen med din fagforening eller tillidsrepræsentant, hvilke muligheder din overenskomst giver.

I ganske få tilfælde kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Undersøg sammen med uddannelsesstedet dine muligheder for støtte, inden du starter.

Ad­gangs­krav
Du skal have en relevant uddannelse, der som minimum skal være på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse. Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du måske blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Til­mel­ding
Du tilmelder dig et modul ad gangen på uddannelsesstedets hjemmeside. Har du brug for hjælp, kan du kontakte en vejleder på uddannelsesstedet.

Ud­dan­nel­ses­start
Der er uddannelsesstart flere gange om året. Typisk i august og i januar.