Den regionale uddannelsespulje

Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, kan du have mulighed for at komme på kursus gennem "Den regionale uddannelsespulje". Det kan fx være AMU-kurser eller et modul fra en akademi- eller diplomuddannelse.

Du kan selv foreslå et kursus, men det skal godkendes af dit jobcenter. Jobcenteret godkender kun kurser, som de vurderer, kan hjælpe dig tilbage i job. 

Kurserne skal være inden for brancher i dit område, hvor der er mangel på arbejdskraft. Der findes en liste med korte, erhvervsrettede kurser og forløb, der gælder for dit lokale område. Du kan kun søge de kurser.

Adgang 
Alle ledige på dagpenge kan søge kurser gennem den regionale uddannelsespulje. Puljen er særligt målrettet til ufaglærte og faglærte. Der er også en del kurser til ledige med en kort videregående uddannelse. Der er få kurser til personer med en lang videregående uddannelse.

Oversigt over kurser
Du vil have forskellige muligheder, alt efter hvor i landet, du bor. Hvert af de otte arbejdsmarkedsråd laver deres egen positivliste med kurser og forløb. Det sker ud fra en analyse af, hvor de forventer, at der bliver mangel på arbejdskraft i deres område. Listerne bliver opdateret to gange årligt.

Tilskud og økonomi
Når dit kursus eller forløb er godkendt af jobcenteret, kan du få dagpenge, mens du deltager. Hvis der er langt mellem dit hjem og uddannelsesstedet, kan du også søge om tilskud til transport eller overnatning. 

Tilmelding
Du skal tale med dit jobcenter, hvis du gerne vil på et kursus gennem den regionale uddannelsespulje. 
Du kan have mulighed for at deltage i kurserne fra den første dag, du er ledig.

På positivlisterne er kurserne opdelt i forskellige brancher. Du kan godt søge et kursus fra en anden branche end der, hvor du har arbejdet indtil nu. Du kan også søge om at få et forløb, der er sammensat af kurser fra forskellige brancher.

Det afgørende er, om jobcenteret vurderer, at forløbet vil hjælpe dig tilbage i job.

Hvis du som ledig har ret til seks ugers jobrettet uddannelse, kan du supplere det med kurser fra den regionale uddannelsespulje. Hør mere hos dit jobcenter eller a-kasse. 

 


De regionale positivlister rummer både enkelte kurser og pakkeforløb.

Hvis du som ufaglært ledig vil skifte branche, vil du ofte have brug for flere kurser for at komme i job. Derfor indeholder positivlisterne også pakkeforløb, hvor flere kurser er samlet i et forløb.

Det kan for eksempel være: "På vej ind i bygge- og anlægsbranchen", "Intro til medicinal–færdigvareproduktion" eller "Salgsassistent".