Danskuddannelse for voksne udlændinge

Er du udlænding og lige kommet til Danmark, kan du deltage i danskuddannelse for voksne udlændinge.

På uddannelsen lærer du at tale, skrive og læse dansk. Du får også viden om det danske samfund, fx det danske arbejdsmarked, dansk kultur og dansk historie.

Der er tre forskellige danskuddannelser. Du skal starte på den, der passer bedst til din uddannelsesmæssige baggrund.

Va­rig­hed
Op til 15 undervisningstimer om ugen. Danskuddannelse 1, 2 og 3 består hver af 6 moduler. Et modul varer 4-9 måneder.

Pris
Der kan være deltagerbetaling. Dit opholdsgrundlag afgør, hvilke regler der gælder for dig.

Hvis du kommer til Danmark som flygtning, familiesammenført eller au pair, er danskuddannelse gratis.

Er du i Danmark for at arbejde eller studere, hører du under reglerne for selvforsørgende. Så skal du betale 2.000 kr. pr. modul for undervisningen. Du skal også betale et depositum på 1.250 kr. for at starte på dit danskkursus. Det får du tilbage, når du afslutter eller afbryder dit kurset.

Øko­no­mi
Er du er i arbejde, kan du måske få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU er aktuel, hvis undervisningen ligger i arbejdstiden, og du selv betaler. Får du fuld løn, mens du er til undervisning, kan din arbejdsgiver søge SVU.

Du skal opfylde en række betingelser for at få SVU. Undersøg sammen med uddannelsesstedet dine muligheder for støtte, inden du starter.

Ad­gangs­krav
Du skal være fyldt 18 år. Som hovedregel skal du også have opholdstilladelse og fast bopæl i Danmark.

Til­mel­ding
Du får normalt et tilbud om danskundervisning fra kommunen, når du flytter til Danmark. Er du i tvivl, så henvend dig til kommunen, hvor du bor.

Kur­sus­start
Kontakt dit lokale sprogcenter for mere information om din mulighed for at få undervisning enten på hold eller online.