Bacheloruddannelser

Hvis du vil læse på universitetet, starter du med at søge ind på en bacheloruddannelse. Det er første trin på vej mod en akademisk uddannelse og karriere. De fleste vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse bagefter.

En bacheloruddannelse giver dig viden inden for et eller flere fagområder. Der findes mange forskellige bacheloruddannelser, lige fra jura, medicin, fysik og ingeniørfag til uddannelser inden for sprog, kultur og kunst.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. De fleste vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse for at specialisere sig og øge deres jobmuligheder.

Va­rig­hed
3 år på fuld tid.

Pris
Uddannelsen er gratis.

Øko­no­mi
Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Ad­gangs­krav
For at blive optaget på en bacheloruddannelse skal du have bestået en gymnasial eksamen. På mange uddannelser kræves også, at du har bestemte fag på bestemte niveauer. På nogle uddannelser stilles der desuden krav til dit karaktergennemsnit.

UddannelsesGuiden kan du finde en beskrivelse af alle bacheloruddannelser. Her kan du læse om adgangskravene til de enkelte uddannelser. Undersøg altid adgangskravene, inden du søger om at blive optaget.

An­søg­ning
Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ud­dan­nel­ses­start
Uddannelserne begynder i august/september. Nogle uddannelser har også vinterstart i januar/februar. Se mere på universiteternes hjemmesider.