AMU-kurser

AMU er korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Kurserne er typisk målrettet en konkret arbejdsfunktion. Det kan fx være et kursus, hvor du lærer at køre truck eller et hygiejnekursus, hvor du lærer om fødevaresikkerhed.

Der findes mange AMU-kurser, og de dækker mange brancher. Kurserne er målrettet dig, der er ufaglært eller faglært. Det, du lærer på kurserne, kan du bruge direkte i dit daglige arbejde bagefter.

Nogle jobfunktioner kræver, at du tager flere AMU-kurser. Kurserne kan være samlet i en kursuspakke. Det gælder fx en række uddannelser inden for byggeriet. Det er uddannelser som maskinfører, betonmager og stilladsmontør m.fl. De kaldes også kontraktuddannelser. Se kontraktuddannelserne på UddannelsesGuiden.

AMU-kurser kan være vejen til nye opgaver på din arbejdsplads eller give dig nye jobmuligheder. De kan også være en fordel i forhold til at komme videre med en erhvervsuddannelse, da de i nogle tilfælde kan gøre uddannelsen kortere.

Va­rig­hed
Fra en halv dag til 6 uger, men typisk en uge.

Pris
Det koster normalt et mindre beløb at deltage. Prisen er under 200 kr. om dagen for ufaglærte og faglærte, men højere, hvis du har en videregående uddannelse.

Øko­no­mi
Du eller din arbejdsgiver kan søge VEU-godtgørelse som en kompensation for tab af løn, mens du er på kursus. Du kan også søge tilskud til transport. Der er en række betingelser, som du skal opfylde. Kontakt din fagforening eller tillidsmand for at høre om muligheden for VEU-godtgørelse. Du kan også kontakte din lokale erhvervsskole.

Arbejder du under en overenskomst, kan du muligvis få tilskud fra en kompetencefond. Kontakt din fagforening eller tillidsrepræsentant for at høre, hvilke muligheder din overenskomst giver.

Ad­gangs­krav
Du skal bo i Danmark og/eller have fast beskæftigelse i Danmark. Der kan desuden være særlige krav, fx at du skal have kørekort eller vise en lægeattest.

Til­mel­ding
Tilmelding til AMU-kurser foregår på efteruddannelse.dk

Kur­sus­start
Der starter løbende AMU-kurser.