Almen voksenuddannelse (AVU)

Vil du gerne i gang med en erhvervsuddannelse eller en hf, men mangler et eller flere fag fra folkeskolens afgangseksamen? Så kan du tage dem som almen voksenuddannelse (AVU).

AVU dækker primært fag, der er på niveau med folkeskolens 9. og 10. klasse. Det er de fag, som du kender fra folkeskolen. Det kan fx være dansk, engelsk og matematik.

Der kan være mulighed for online-undervisning.

Va­rig­hed
Fagene er opdelt i niveauer, der hver varer 45-180 timer. Et niveau varer ½-1 år.

Pris
Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster hver 1.250 kr.

Øko­no­mi
Er du er i arbejde, kan du måske få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden. Du skal være over 25 år og opfylde en række betingelser for at få SVU. Undersøg sammen med uddannelsesstedet dine muligheder for støtte, inden du starter.

Ad­gangs­krav
Du skal være fyldt 25 år. Dog enkelte undtagelser.

Til­mel­ding
Du tilmelder dig på dit lokale voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket niveau du skal starte på.

Kur­sus­start
Der er som regel holdstart mange gange om året. Kontakt dit lokale VUC for flere informationer.