Almen studentereksamen (2-årig stx)

En 2-årig stx er en hurtig vej til en studentereksamen. Det kaldes også studenterkursus. Det er et intensivt uddannelsesforløb målrettet dig, som vil søge ind på en videregående uddannelse, fx universitetet. Du bliver undervist i de samme fag, som hvis du vælger en 3-årig studentereksamen.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, der er fælles for alle. Derudover skal du vælge studieretning og valgfag. At vælge studieretning betyder, at du vælger en gruppe af fag, som du gerne vil gå i dybden med. Det kan fx være sprog, naturvidenskab eller samfundsfag.

Va­rig­hed
2 år på fuld tid. Undervisning på daghold. Har du ikke mulighed for at deltage i dagundervisning, kan uddannelsen kan også tilrettelægges som selvstudie eller enkeltfagsundervisning, evt. kombineret med online-undervisning.

Pris
På offentlige studenterkurser er undervisningen gratis. På de private kurser betaler du en undervisningsafgift. Se priserne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Øko­no­mi
Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Ad­gangs­krav
Du kan blive optaget på den 2-årige stx et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Hvis du har afsluttet folkeskolens 10. klasse, kan du starte direkte efter 10. klasse.

Det er uddannelsesstedet, der vurderer dine kvalifikationer og afgør, om du kan blive optaget.

Til­mel­ding
Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du finder på skolens hjemmeside. Ansøgningsfristen kan variere fra skole til skole.

Ud­dan­nel­ses­start
Uddannelsen starter i august.