Akademiuddannelser

For dig, der vil blive dygtigere til det, du allerede er god til. Undervisningen er skræddersyet til faglærte og kan tages ved siden af jobbet. Du kan tage et modul ad gangen og gennemføre uddannelsen i dit eget tempo.

Der er akademiuddannelser inden for alle brancher. Du kan fx tage en akademiuddannelse i byggekoordination eller gastronomi, eller du kan blive friluftsvejleder. Hvis du har opgaver som projektleder eller koordinator, kan du tage moduler inden for ledelse.

Akademiuddannelser er erhvervsrettede videregående efteruddannelser for voksne, der niveaumæssigt svarer til erhvervsakademiuddannelser. Du behøver ikke at tage en hel uddannelse, men kan vælge de moduler, som er relevante i dit job.

En akademiuddannelse er også for dig, der har en gymnasial eksamen. Måske har du arbejdet som ufaglært i nogle år og har ikke mulighed for at tage en uddannelse på SU. Så kan du tage moduler ved siden af dit arbejde.

Va­rig­hed
En akademiuddannelse består af en række moduler og en afgangsopgave. Et modul varer normalt 3-4 måneder med undervisning fx en gang hver anden uge. Undervisningen kan også være tilrettelagt på fuld tid. Der er mulighed for at deltage i online-undervisning.

Pris
Der er deltagerbetaling. Det koster typisk mellem 5.000-10.000 kr. for et enkelt modul. Find prisen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Øko­no­mi
Du kan søge tilskud på op til 10.000 kr. om året. Det gælder kun i perioden 2018-2021. Ordningen gælder for ufaglærte og faglærte, der er i job. Læs mere om Omstillingsfonden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Du skal dog opfylde en lang række betingelser. Først og fremmest skal undervisningen være tilrettelagt på fuld tid. Det er også et krav, at du er i arbejde, har en bestemt alder og uddannelsesmæssig baggrund. Undersøg sammen med uddannelsesstedet dine muligheder for støtte, inden du starter.

Arbejder du under en overenskomst, kan du muligvis få tilskud fra en kompetencefond. Undersøg sammen med din fagforening eller tillidsrepræsentant, hvilke muligheder din overenskomst giver.

Ad­gangs­krav
For at søge ind, skal du have en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du måske blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Til­mel­ding
Du tilmelder dig et modul ad gangen på uddannelsesstedets hjemmeside. Har du brug for hjælp, kan du kontakte en vejleder på uddannelsesstedet.