6 ugers jobrettet uddannelse

Er du faglært eller ufaglært, kan du som dagpengemodtager få op til 6 ugers jobrettet uddannelse. 

Når du deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse, får du dagpenge imens. Du kan normalt starte, når du har været ledig i fem uger.

Over­sigt over kur­ser
Du kan kun deltage i de kurser, der står på den landsdækkende positivliste. Alle kurser er inden for brancher med gode jobmuligheder. De fleste kurser på listen er AMU-kurser, men der er også akademikurser eller fx kurser i at køre taxi.

Du må gerne sammensætte en række korte kurser til et samlet forløb på op til 30 dage. Det kræver dog, at kurserne er inden for samme branche.  

Ad­gang
Som ledig og medlem af en a-kasse har du ret til jobrettet uddannelse, hvis du er:

  • Ufaglært: Du har afsluttet grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse.
  • Faglært: Du har en erhvervsuddannelse som for eksempel elektriker, grafiker, kok eller salgsassistent.
  • Faglært + erhvervsakademiuddannelse: Du er både faglært og for eksempel datamatiker, laborant eller handelsøkonom.

Har du en længere uddannelse, kan du ikke søge 6 ugers jobrettet uddannelse. Undersøg i stedet, om du kan søge den regionale uddannelsespulje.

Bemærk at du skal være fyldt 25 år for at kunne vælge akademi-moduler.

Til­skud og øko­no­mi
Du får dagpenge, mens du tager jobrettet uddannelse. Der er også mulighed for tilskud til transport eller overnatning, hvis der er langt mellem dit hjem og skolen.

Til­mel­ding
Hvis du vil søge jobrettet uddannelse, skal du aftale det med din a-kasse. Det er din a-kasse, der skal godkende, om du har ret til det.

Du kan begynde på jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger.

Enkelte kurser kan du tage allerede fra den første dag, hvor du er ledig. Det er kurser og forløb, der er målrettet brancher med særligt gode jobmuligheder. Du kan finde dem på STARs positivliste, hvor de er markeret med en stjerne.

Du kan også allerede i din opsigelsesperiode starte på et kursus eller forløb fra positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag


Der gælder forskellige regler, alt efter om du er over eller under 25 år:

Over 25 år:
Du skal tage kurserne inden for de første 9 måneder af din ledighed.

Under 25 år:
Du skal tage kurserne inden for de første 6 måneder af din ledighed.

I enkelte tilfælde kan du få lov at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder. Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter.

I løbet af en dagpengeperiode på to år har du kun ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.


De kurser, som du kan vælge, er opdelt i en række forskellige brancher. Det kan for eksempel være “Bygge og anlæg” eller “Sundhed, omsorg og personlig pleje”.

Du kan selv sammensætte en række korte kurser til et samlet forløb på op til 6 uger (30 kursusdage). Det kræver dog, at kurserne er inden for samme branche. Du må ikke mikse kurser på tværs af brancherne. 

Du behøver ikke at tilmelde dig et helt forløb på en gang. Tilmeldingen kan ske løbende. 


Du behøver ikke at søge arbejde under de seks ugers jobrettet uddannelse. Du skal heller ikke deltage i møder med a-kassen og jobcentret imens.

Hvis du får tilbudt et job, skal du dog tage imod det. Du skal også stadig holde dit cv aktivt og tjekke dine jobforslag på jobnet.dk.