Persondatapolitik for nyhedsbreve

Ved at acceptere vores persondatapolitik for nyhedsbreve giver du samtykke til, at Styrelselsen for It og Læring (STIL) indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne sende dig nyhedsbrevet.

Indsamling og behandling af dine personoplysninger
Voksenuddannelse.dk udsender nyhedsbreve til de personer, der har tilmeldt sig. Voksenuddannelse.dk benytter MailChimp til håndtering af nyhedsbreve. Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, gemmes din mailadresse derfor hos MailChimp.

Du kan når som helst afmelde dig Voksenuddannelse.dk nyhedsbrev ved at følge det link, der indgår i et nyhedsbrev eller du kan afmelde dig her.

Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig i forbindelse med Voksenuddannelse.dks nyhedsbreve, kan du skrive til MailChimp. Du kan også skrive direkte til voksenuddannelse.dk

Ved udsendelse af nyhedsbreve anvendes der såkaldt Open Tracking. Det gør det bl.a. muligt at se om et nyhedsbrev åbnes af modtageren, hvornår det åbnes, information om anvendt mailprogrammel, din lokation baseret på din IP-adresse (hvorfra nyhedsbrevet er åbnet eller mailserver) samt eventuel infomation om anvendte links i mailen. Oplysninger der ligeledes gemmes.

MailChimp er tilsluttet den såkaldte EU-U.S Privacy Shield ordning, og anvender datacentre, der kan være placeret i lande uden for EU og EØS. EU-Kommissionen har fastslået, at Privacy Shield ordningen sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau (databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 og 3).

Voksenuddannelse.dk har indgået en databehandleraftale med MailChimp. Du kan læse mere om MailChimp, MailChimps privacy erklæring samt MailChimps behandling af dine oplysninger her

Hvilke rettigheder har jeg i forhold til mine data?
Du har på grund af databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold vores behandling af dine oplysninger. Du har ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg vil vide mere?
Undervisningsministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, der bl.a. har til opgave at rådgive om persondatareglerne og overvåge ministeriets efterlevelse af reglerne.

Dette omfatter Undervisningsministeriets departement og de to styrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver er organisatorisk placeret i Styrelsen for It og Læring.

Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Karsten Vest Nielsen. Han kan kontaktes på e-mail: dpo@uvm.dk eller på tlf.: 2016 7513.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Undervisningsministeriets to styrelser og departement.

Klager
Du har ret til at klage over STILs behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Accept
Du bekræfter ved din accept af denne erklæring, at du er indforstået med de angivne vilkår, herunder at STIL behandler de nævnte personoplysninger om dig, og at oplysningerne kan overføres til STILs databehandlere.