Økonomi

Her kan du få overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud og støtte, når du tager uddannelse for voksne.

Støttemulighederne afhænger af, hvilken type uddannelse du vælger, om du allerede har en uddannelse, og hvor lang uddannelsen er. Det er fx ordninger som Omstillingsfonden, komptencefonde, VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Støtte til voksen- og efteruddannelse

Støttemuligheder, når du tager kurser og efteruddannelse, mens du er i arbejde.

Medarbejdere ansat efter en overenskomst har ofte mulighed for at søge tilskud til efter- og videreuddannelse fra en kompetencefond. 


Ufaglærte og faglærte kan få op til 10.000 kr. om året til efteruddannelse fra Omstillingsfonden. Alle i målgruppen kan søge penge til at deltage i et eller flere moduler på en på akademi- eller diplomuddannelse. 


Ansatte som deltager i erhvervsrettet efteruddannelse, fx AMU-kurser, kan søge VEU-godtgørelse. Godtgørelsen udbetales som kompensation for tab af løn.


Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) kan give medarbejdere mulighed for at videreuddanne sig i arbejdstiden. SVU gives især til forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og akademiuddannelse.


Ansatte i brancher med øget risiko for nedslidning, kan i samarbejde med arbejdspladsen søge økonomisk støtte til omskoling fra Sporskifteordningen.


Støtte til ordinære uddannelser

Støttemuligheder, når du som voksen tager uddannelse på fuld tid.

SU er for studerende, der læser på fuld tid. For at få SU skal en række betingelser være opfyldt. SU gives kun til ungdomsuddannelser og videregående uddannelse og i nogle tilfælde til enkeltfag på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.


Voksenlærlingeordningen er en særlig mulighed for ufaglærte og faglærte, der er fyldt 25 år, og som gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse. Det kræver, at der bliver indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed.