Kun for virksomheder

Uddannelse kan give dine medarbejdere nye kompetencer, der gør, at virksomheden kan omstille sig til nye  arbejdsopgaver eller krav fra myndighederne.

Efteruddannelse kan være med til at fastholde dygtige medarbejdere. Det kan også bruges i forhold til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere. 

Opkvalificering af dine medarbejdere

Der findes mange økonomiske muligheder for støtte, hvis du vil opkvalificere dine medarbejdere.

Grundlæggende færdigheder
Hvis dine medarbejdere har behov for at blive opkvalificeret i færdigheder som at læse, skrive eller regne, kan de deltage gratis i kurser i dansk og matematik. Det kaldes forberedende voksenundervisning (FVU) . Fra begyndelsen af 2019 vil det være muligt at deltage i to nye fag, engelsk og digital. 

Der er også mulighed for gratis ordblindeundervisning, hvis din medarbejders læsevanskeligheder skyldes ordblindhed.

Hvis undervisningen foregår i arbejdstiden, er der gode muligheder for støtte til lønkompensation, fx Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og støtte fra kompetencefonde.

Undervisningen kan foregå enten på uddannelsesstedet eller i virksomheden. 

Uddannelser: Forberedende voksenundervisning (FVU) ,Ordblindeundervisning.
Støttemuligheder: Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), Kompetencefonde.

AMU-kurser
AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser) er korte kurser, der kan opkvalificere din medarbejder til nye arbejdsopgaver. Kurserne er målrettet ufaglært og faglærte.

Det koster normalt et mindre beløb at deltage. Prisen er under 200 kr. om dagen for ufaglærte og faglærte. Virksomheden kan søge VEU-godtgørelse som en kompensation for tab af løn, mens medarbejderen er på kursus.

Kontakt den lokale erhvervsskole for at høre om muligheden for VEU-godtgørelse.

Uddannelse: AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser)
Støttemuligheder: VEU-godtgørelse

Videregående voksen- og efteruddannelse
Videregående voksenuddannelser omfatter akademi-, diplom-og masteruddannelser. 

Har du faglærte medarbejdere, er der gode muligheder for at få støtte til akademiuddannelser, blandt andet fra Omstillingsfonden og Statens Voksenuddannelsesstøtte. Jo højere uddannelsesniveauet bliver, jo færre muligheder er der for at få støtte.

Uddannelse: Videregående voksenuddannelser
Støttemuligheder: OmstillingsfondenStatens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)


Fra ufaglært til faglært

Der er gode muligheder for støtte, hvis din medarbejder vil være faglært.

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Som virksomhed har I mulighed for at give ufaglærte medarbejdere et kompetenceløft, så de bliver faglærte. Er medarbejderen over 25 år, foregår det som erhvervsuddannelse for voksne (euv). En euv kan ofte tages på kortere tid, hvis medarbejderen har erfaring inden for faget.

Medarbejderen får praktikløn fra virksomheden under uddannelsen. Nogle brancher har tilskudsordninger for ansatte, der vil være faglærte fx igennem kompetencefonde. Derudover findes der voksenlærlingeordningen, hvor I kan få tilskud til at give den ansatte en højere løn end elevløn.

Uddannelse: Erhvervsuddannelser for voksne (euv)
Støttemuligheder: Kompetencefonde, Voksenlærling


Skræddersyede kurser og forløb

Uddannelsesforløb, der er tilpasset virksomheden og kan afholdes på virksomheden.

Hvis virksomhedens medarbejdere har et særligt behov for efteruddannelse, fx i forbindelse med omlægning af driften, er det muligt at sammensætte et skræddersyet uddannelsesforløb på en skole.

Her vil både indhold og varighed være tilpasset det aktuelle behov og blive afholdt under hensyntagen til virksomhedens drift - og gerne hos jer. I undgår transporttid og unødig forstyrrelse af driften.

Tag kontakt til den relevante skole. Hvis I er i tvivl om, hvilken skole I skal kontakte, kan eVejledning hjælpe jer.