For ledige

Hvis du er ledig, kan uddannelse og kurser føre til nye jobmuligheder. Dine muligheder for uddannelse afhænger af, om du er medlem af en a-kasse, om du allerede har en uddannelse, og hvor lang uddannelsen er. 

Husk altid at aftale med din a-kasse og jobcenter, inden du tilmelder dig kurser eller uddannelse.

6 ugers jobrettet uddannelse

For dig, er er medlem af en a-kasse og har en kort eller ingen uddannelse.

Når du deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse, får du dagpenge imens. Du kan normalt starte på jobrettet uddannelse, når du har været ledig i fem uger og opfylder en række andre betingelser.

Der findes en landsdækkende positivliste med kurser, som du kan vælge mellem. Alle kurser er inden for brancher, hvor der er gode jobmuligheder. De fleste kurser på listen er AMU-kurser. Se, hvilke kurser der udbydes tæt på dig. 

 


Den regionale uddannelsespulje

Alle ledige, der er medlem af en a-kasse, kan søge om et kursus gennem ordningen. 

Gennem den regionale uddannelsespulje kan du som dagpengemodtager søge kurser inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan fx være AMU-kurser eller et modul fra en akademi- eller diplomuddannelse. 

 


Erhvervsuddannelse på dagpenge

Uddannelsesløft til ledige dagpengemodtagere over 30 år

Som ledig dagpengemodtager over 30 år kan du have mulighed for at blive faglært, mens du får dagpenge. Ordningen kaldes uddannelsesløft og giver dig mulighed for at tage uddannelse på dagpenge i op til to år.

Uddannelsesløft er et tilbud til dig, der allerede har erfaring inden for et fag. For at kunne nå at blive faglært på to år, skal du uddanne dig inden for et område, som du allerede har arbejdet med. Det kan fx være, at du har arbejdet som specialarbejder på en byggeplads i nogle år og nu vil uddanne dig til murer.  


Voksenlærling

Mulighed for at blive faglært, mens du får en højere løn end den normale elevløn.

Voksenlærlingeordningen er en særlig mulighed for ufaglærte og faglærte, der er fyldt 25 år, og som gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse. Det kræver, at der bliver indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed.


Grundlæggende færdigheder

Lær dansk, matematisk, engelsk og it på grundskoleniveau eller få hjælp som ordblind.

Hvis du som ledig har brug for at blive bedre til at læse, skrive eller regne, kan du deltage gratis i kurser i dansk og matematik.

Har du svært ved at stave, læse nye ord og skrive, kan det skyldes ordblindhed. Hvis du er ordblind, har du ret til gratis ordblindeundervisning.

Du kan tage begge slags kurser, mens du søger arbejde. Du kan også aftale med dit jobcenter, at det skal indgå i din jobplan.

Læs mere om dansk- og matematikundervisning eller ordblindeundervisning.

Uddannelse på 9. og 10. klasses niveau for voksne
Har du brug for at genopfriske fag fra folkeskolen, fx matematik, dansk eller engelsk, kan du tage dem  som almen voksenundervisning (AVU). Det er fag på 9. og 10. klasses niveau.

Det kan du fx have brug for, hvis du gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse eller hf, men mangler at bestå et eller flere fag fra folkeskolens afgangseksamen.

Du kan enten tage AVU-fag, mens du søger arbejde, eller du kan aftale med dit jobcenter, at det kan indgå i din jobplan.

Læs mere om AVU.


Læs fuldtid på SU

Se dine muligheder for at tage en fuldtidsuddannelse på SU eller med elevløn.

Hvis du som voksen begynder på en fuldtidsuddannelse, kan du få SU. På erhvervsuddannelserne får du elevløn under det meste af uddannelsen.